nieuws
Afdrukken

Einde werken Bekegem!

De wegeniswerken in Bekegem zijn bijna ten einde. Vanaf maandag 4 december kan de lijnbus zijn normale reisroute terug hervatten.

 
Afdrukken

Tijdelijke oplossing huisvuilzakken

Door een probleem bij de bestelling van grote huisvuilzakken zijn er tijdelijk enkel kleine huisvuilzakken te verkrijgen. Vanaf maandag 4 december kunnen alternatieve huisvuilzakken worden aangekocht in het administratief centrum, gemeentehuis, de bibliotheekfilialen en het containerpark. Er wordt momenteel niet geleverd aan de warenhuizen. De zakken worden per rol van 20 verkocht aan dezelfde prijs als de normale zakken. Je krijgt ook speciale fluoriserende stickers mee om op de zak te kleven, zodat het duidelijk is voor de afvalophalers.

 
Afdrukken

Einde werken heraanleg fietspad Kortemarkstraat

De werken aan het fietspad in de Kortemarkstraat zijn ten einde.

Laatst aangepast op vrijdag 08 december 2017 08:25
 
Afdrukken

Heraanleg fietspad Kortemarkstraat te Ichtegem

Start van de werken: maandag 20 november 2017

Voorziene einduur: vrijdag 24 november 2017 (behoudens weersomstandigheden)

Verkeersvrije zone: vanaf Fazantstraat tot aan grensgebied Kortemark

Wegomleiding: vanuit Kortemark via Koekelarestraat (Kortemark), Kortemarkstraat (Koekelare) en Diksmuidebaan N363 (en omgekeerd)

Werken uitgevoerd door firma A. Maes

Vragen of opmerkingen via technischedienst@ichtegem.be

Laatst aangepast op vrijdag 10 november 2017 13:06
 
Afdrukken

 

Bekendmaking - beslissing omtrent plan-MER-plicht

GEMEENTELIJK RUP “Sportcentrum” (Eernegem)

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis van het publiek dat het Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en –projecten, Dienst Milieueffectrapportagebeheer op 19 oktober 2017 heeft beslist dat er door de gemeente Ichtegem op voldoende wijze werd aangetoond dat het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Veldwegel” (Eernegem) géén aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is.

 

Overeenkomstig het decreet van 5 april 1995, en latere wijzigingen, houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de milieueffectenrapportage over plannen en programma’s van 12 oktober 2007, inzonderheid Hoofdstuk III, art. 7, dient de screeningsnota en de beslissing door het publiek geraadpleegd te kunnen worden.

Laatst aangepast op donderdag 26 oktober 2017 10:35
Lees meer...
 
Afdrukken

 

Bekendmaking - beslissing omtrent plan-MER-plicht

GEMEENTELIJK RUP “Veldwegel” (Eernegem)

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis van het publiek dat het Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en –projecten, Dienst Milieueffectrapportagebeheer op 13 oktober 2017 heeft beslist dat er door de gemeente Ichtegem op voldoende wijze werd aangetoond dat het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Veldwegel” (Eernegem) géén aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is.

 

Overeenkomstig het decreet van 5 april 1995, en latere wijzigingen, houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de milieueffectenrapportage over plannen en programma’s van 12 oktober 2007, inzonderheid Hoofdstuk III, art. 7, dient de screeningsnota en de beslissing door het publiek geraadpleegd te kunnen worden.

Laatst aangepast op donderdag 26 oktober 2017 10:35
Lees meer...
 
Afdrukken

 

Vorst en droogte erkend als ramp: start procedure tegemoetkomingsaanvraag

De  vorst in de 2de helft van april 2017 en de droogte van 1 april tot en met 30 juni 2017 zijn erkend als landbouwramp. Zowel voor vorst als voor droogte werd op 3 oktober 2017 het Besluit van de Vlaamse Regering gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit betekent dat landbouwers kunnen starten met het indienen van een tegemoetkomingsaanvraag indien zij een uitbetaling wensen voor de geleden schade die werd vastgesteld door de gemeentelijke schattingscommissies.

De uiterste indieningsdatum van de tegemoetkomingsaanvraag is 31 januari 2018. Aanvragen die later worden ingediend worden niet meer aanvaard.

Laatst aangepast op maandag 16 oktober 2017 09:35
Lees meer...
 
Afdrukken

 

14/10/2017 - Nacht van de Duisternis -  vrijboswandeling

Naar jaarlijkse gewoonte wordt er tijdens de Nacht van de Duisternis samen met de buren uit Koekelare en Ichtegem een wandeling georganiseerd. Dit jaar is dit de Vrijboswandeling. We spreken af om 19u30 aan de hoek van de Hazewindstraat met de Zuidbosstraat. Trek stevige stapschoenen of laarzen aan en vergeet je zaklamp niet!

Laatst aangepast op vrijdag 29 september 2017 07:33
Lees meer...
 
Afdrukken

 

14/10/2017 -  Dag van de Trage Weg

De jaarlijkse Dag van de Trage Weg laten we niet aan ons voorbijgaan. We maken een luswandeling door de Bourgogne. We starten om 10u00 stipt ter hoogte van de kruising van de Westkerkestraat en de Vaartstraat (grens Westkerke).

Laatst aangepast op dinsdag 10 oktober 2017 07:50
Lees meer...
 
Afdrukken

Provincie West-Vlaanderen - Aankondiging van raadpleging PRUP GOG Blekerijbeek.

De deputatie van de provincie West-Vlaanderen heeft in haar zitting van 28/09/2017 de start- en procesnota van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) GOG Blekerijbeek (Ichtegem) goedgekeurd. Conform artikel 2.2.12 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, dient de deputatie een raadpleging te organiseren over de start- en procesnota van het PRUP GOG Blekerijbeek. De raadpleging loopt van maandag 16 oktober 2017 tot en met vrijdag 15 december 2017.

Laatst aangepast op vrijdag 29 september 2017 13:02
Lees meer...
 


Pagina 1 van 8
contact

administratief centrum Eernegem Stationsstraat 1 8480 Ichtegem (E)

gemeentehuis Ichtegem Dr. Bruwierplein 1 8480 Ichtegem

 

t 059 34 11 20
f 059 29 80 65

info@ichtegem.be

 

likeusonfacebook

 

openingsuren

 

 ma   08.30-12.00  
 di   08.30-12.00   16.00-19.00
 wo   08.30-12.00  
 do   08.30-12.00  
 vr   08.30-12.00   13.30-16.00