NIEUWSBERICHTEN

Heraanleg fietspad Kortemarkstraat te Ichtegem

Start van de werken: maandag 20 november 2017

Voorziene einduur: vrijdag 24 november 2017 (behoudens weersomstandigheden)

Verkeersvrije zone: vanaf Fazantstraat tot aan grensgebied Kortemark

Wegomleiding: vanuit Kortemark via Koekelarestraat (Kortemark), Kortemarkstraat (Koekelare) en Diksmuidebaan N363 (en omgekeerd)

Werken uitgevoerd door firma A. Maes

Vragen of opmerkingen via technischedienst@ichtegem.be

 

 

Bekendmaking - beslissing omtrent plan-MER-plicht

GEMEENTELIJK RUP “Sportcentrum” (Eernegem)

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis van het publiek dat het Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en –projecten, Dienst Milieueffectrapportagebeheer op 19 oktober 2017 heeft beslist dat er door de gemeente Ichtegem op voldoende wijze werd aangetoond dat het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Veldwegel” (Eernegem) géén aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is.

 

Overeenkomstig het decreet van 5 april 1995, en latere wijzigingen, houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de milieueffectenrapportage over plannen en programma’s van 12 oktober 2007, inzonderheid Hoofdstuk III, art. 7, dient de screeningsnota en de beslissing door het publiek geraadpleegd te kunnen worden.

Lees meer...
 

 

Bekendmaking - beslissing omtrent plan-MER-plicht

GEMEENTELIJK RUP “Veldwegel” (Eernegem)

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis van het publiek dat het Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en –projecten, Dienst Milieueffectrapportagebeheer op 13 oktober 2017 heeft beslist dat er door de gemeente Ichtegem op voldoende wijze werd aangetoond dat het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Veldwegel” (Eernegem) géén aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is.

 

Overeenkomstig het decreet van 5 april 1995, en latere wijzigingen, houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de milieueffectenrapportage over plannen en programma’s van 12 oktober 2007, inzonderheid Hoofdstuk III, art. 7, dient de screeningsnota en de beslissing door het publiek geraadpleegd te kunnen worden.

Lees meer...
 
contact

administratief centrum Eernegem Stationsstraat 1 8480 Ichtegem (E)

gemeentehuis Ichtegem Dr. Bruwierplein 1 8480 Ichtegem

 

t 059 34 11 20
f 059 29 80 65

info@ichtegem.be

 

likeusonfacebook

 

openingsuren

 

 ma   08.30-12.00  
 di   08.30-12.00   16.00-19.00
 wo   08.30-12.00  
 do   08.30-12.00  
 vr   08.30-12.00   13.30-16.00