NIEUWSBERICHTEN

Nieuwe telefoonnummers brandweer ZONE 1

Sinds kort zijn er nieuwe telefoonnummers in gebruik bij hulpverleningszone 1.

Lees meer...
 

beslissing omtrent plan-MER-plicht: gemeentelijk RUP ‘Brugse Heirbaan’ (Ichtegem)

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis van het publiek dat het Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten, Dienst Milieueffectrapportagebeheer op 21 april 2017 heeft beslist dat er door de gemeente Ichtegem op voldoende wijze werd aangetoond dat het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Brugse Heirbaan’ (Ichtegem) géén aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en de opmaak van een plan-MER niet nodig is.

Lees meer...
 

Gemeentelijk RUP “Ambachtelijke Zone Fabriekweg – fase III” (Eernegem)

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Ambachtelijke Zone Fabriekweg – fase III” (Eernegem) werd door de gemeenteraad definitief vastgesteld op 15 december 2016. Aangezien er géén schorsing werd ingesteld door de hogere overheden werd dit besluit in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd op 22 februari 2017. Dit uitvoeringsplan werd van kracht 14 dagen na publicatie. 

Lees meer...
 
contact

administratief centrum Eernegem Stationsstraat 1 8480 Ichtegem (E)

gemeentehuis Ichtegem Dr. Bruwierplein 1 8480 Ichtegem

 

t 059 34 11 20
f 059 29 80 65

info@ichtegem.be

 

openingsuren

 

 ma   08.30-12.00  
 di   08.30-12.00   16.00-19.00
 wo   08.30-12.00  
 do   08.30-12.00  
 vr   08.30-12.00   13.30-16.00