Zitdagen invullen belastingbrief - op afspraak

Gepubliceerd op dinsdag 2 mei 2023 11 u.

Op verzoek van het lokaal bestuur Ichtegem organiseert de FOD Financiën opnieuw zitdagen voor het invullen van de belastingbrief. 

Door het beperkt aantal consulenten en zitdagen worden deze sessies hoofdzakelijk georganiseerd voor senioren, minder mobiele mensen en personen die doorverwezen worden van de sociale dienst of het Sociaal Huis! 

Om iedereen vlot te kunnen helpen, werken we op afspraak.

Lokale zitdagen - op afspraak

  • Eernegem - Administratief Centrum (Stationsstraat 1): dinsdag 20 juni van 9 tot 12 uur en van 13 tot 15 uur.
  • Ichtegem - Huis Dekeyser (Koekelarestraat 2): donderdag 22 juni van 9 tot 12 uur en van 13 tot 15 uur.

Breng zeker volgende zaken mee: aanslagbiljet vorig jaar, attest handicap, ontvangen huurgelden, loon- of pensioenfiches, nodige attesten (bijvoorbeeld energiebesparende werken, dienstencheques, lening,...) 

Een afspraak maken kan telefonisch via 059 34 11 20

Gelieve max. 10 minuten vooraf te komen.

Afspraak FOD Financiën kantoren

Val je buiten de doelgroep of kan je niet aanwezig zijn op de lokale zitdagen? Weet dat elke belastingplichtige, die dat wenst, een afspraak kan maken in één van de kantoren van de FOD financiën. Je belt hiervoor het nummer dat vermeld staat op de enveloppe van je aangifte. Dit is enkel mogelijk bij het niet gebruik maken van de lokale zitdagen. 

Telefonische bijstand door FOD Financiën

Er is opnieuw telefonische bijstand beschikbaar bij het invullen van de aangifte. Dit kan via het rechtstreeks nummer van de lokale belastingkantoor Brugge 02 575 73 60.