Zetelverdeling bijzonder comité sociale dienst

Gepubliceerd op vrijdag 14 december 2018 14.10 u.

Conform het decreet lokaal bestuur kunnen de lijsten zich verbinden tot 60 dagen (13 december) na de gemeenteraadsverkiezingen. Hierbij verklaren zij zich te verbinden tot een groep van lijsten.

Er werd 1 verklaring van lijstverbinding ingediend bij de algemeen directeur. Hierbij verklaren de onderstaande lijsten om zich te verbinden tot een groep van lijsten met het oog op de verdeling van zetels in het bijzonder comité voor de sociale dienst:

W.I.T. – Liberaal 2018 (verklaring ingediend op 6 december 2018)

Het bijzonder comité voor de sociale dienst van het OCMW Ichtegem telt 6 leden. De verdeling van deze zetels per lijst of groep van lijsten gebeurt door het aantal leden van het bijzonder comité (zonder voorzitter) te delen door het aantal leden van de OCMW-raad. Dit wordt vermenigvuldigd met het aantal zetels dat elke lijst of groep van lijsten binnen de OCMW-raad heeft.

Lijst Aantal zetels
RMW
Bewerking

(6/23)/aantal zetels

Aantal rechtstreeks

verworven zetels

Aantal niet-rechtstreeks

verworven zetels

W.I.T. – Liberaal2018 14 3,65 3 1
CD&V 7 1,83 1 1
Sp.a & co 1 0,26 0 0
Vlaams Belang 1 0,26 0 0


De verdeling van de 6 zetels in het bijzonder comité voor de sociale dienst is bijgevolg:

Lijst W.I.T. – Liberaal 2018 à 4 zetels

Lijst CD&V à 2 zetels