Woondienst JOGI

Woondienst JOGI is een sociaal verhuurkantoor (SVK). Woondienst JOGI huurt woningen op de private huurmarkt en verhuurt deze woningen door aan mensen die het moeilijk hebben om op de reguliere huisvestingsmarkt hun weg te vinden.