Renovatiewerken GBS 't Mozaïek

Gepubliceerd op dinsdag 2 augustus 2022 17.07 u.

Op 8 augustus 2022 start een aannemer in opdracht van het gemeentebestuur met de voorbereiding van de nieuwbouw- en renovatiewerken aan de gemeentelijke basisschool ’t Mozaïek.

Vanaf 16 augustus 2022 beginnen de effectieve sloop- en ontmantelingswerken aan het schoolgedeelte gelegen langsheen de Oscar Willemstraat, die tevens grotendeels als werfzone zal ingenomen worden, en dit voor de duur van minstens anderhalf jaar.

Verkeersmaatregelen tijdens de ganse duur van deze periode

 • Tijdens de volledige duur van de werken, zullen deze verkeersmaatregelen van toepassing zijn.

  • Oscar Willemstraat is afgesloten tussen de Rozenlaan en Westkerkestraat = werfzone.
  • Hoogweg: éénrichtingsverkeer blijft van toepassing, maar ook voor fietsers en bromfietsers. Fietsers en bromfietsers dienen af te stappen en zich als voetganger op het trottoir te begeven wanneer men de Hoogweg inrijdt richting Westkerkestraat.
  • Emiel Coolslaan: éénrichtingsverkeer blijft van toepassing + parkeerverbod langs weerszijden op werkdagen tussen 6.30 uur – 17 uur.

   In de Emiel Coolslaan wordt een kiss&ride-zone ingevoerd tijdens de begin- en einduren van de school, zodat leerlingen die met de wagen naar school komen vlot afgezet kunnen worden. Daarna rijden ouders door naar de Tulpenlaan.

  • Tulpenlaan: invoering van éénrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer, parkeerverbod langs één zijde en het invoeren van het principe “fietsstraat” gedurende de volledige periode.
  • Doorsteek Tulpenlaan – Ernest Claesstraat: éénrichtingsverkeer met richting Tulpenlaan –> Ernest Claesstraat (m.u.v. fietsers en bromfietsers).
  • Rozenlaan: deze doodlopende straat blijft toegankelijk vanaf de Oscar Willemstraat, maar enkel voor plaatselijk verkeer.
  • Westkerkestraat: de kiss&ride-strook voor de ingang aan de fietsenstalling wordt behouden. Voor deze ingang werd een nieuw zebrapad aangelegd. Hier zal eveneens de gemachtigd opzichter leerlingen veilig helpen oversteken. Het voetpad ter hoogte van de oude eetzaal is niet toegankelijk.

Voor vragen/inlichtingen: 059/34.11.20 of werken.mozaiek@ichtegem.be