Werken Kortemarkstraat downhill - renoveren betonvakken

In de week van 21 mei 2024 start APK, in opdracht van de gemeente Ichtegem, met het renoveren van de betonvakken in de Kortemarkstraat en dit voor het gedeelte gelegen tussen de Fazanstraat en de gemeentegrens met Kortemark.

Er is geen doorgaand verkeer mogelijk in dit gedeelte van de Kortemarkstraat in de periode van 21 mei tot en met 26 juli 2024.

Er zal gefaseerd gewerkt worden, zodat de bereikbaarheid van de woningen en de aanpalende landbouwgronden maximaal mogelijk blijft.

Fietsverkeer van en naar Kortemark blijft mogelijk over het vernieuwd vrijliggend dubbelrichtingsfietspad.

Fasering

Op 21 mei 2024 worden alle te verwijderen betonvakken ‘geklopt’. Het plaatselijk verkeer kan dan wel nog door, maar het beton zal enkel wat meer gebarsten zijn.

 • Fase 1: Vanaf Fazantstraat t.e.m. Kortemarkstraat 95 (oprit dichtst bij Kortemark blijft bereikbaar)
  Start op 21 mei - einde op 5 juni 2024
 • Fase 2: Kant even huisnummers Kortemarkstraat 95 t.e.m. Kortemarkstraat 97 + kant even huisnummers Kortemarkstraat 88 t.e.m. Kortemarkstraat 107
  Start op 5 juni - einde op 24 juni 2024
 • Fase 3: Kant oneven huisnummers Kortemarkstraat 95 t.e.m. Kortemarkstraat 97 + beide kanten Kortemarkstraat 97 t.e.m. Kortemarkstraat 88 + kant oneven huisnummers Kortemarkstraat 88 t.e.m. Kortemarkstraat 107
  Start op 24 juni - einde op 10 juli 2024
 • Fase 4: Beide kanten Kortemarkstraat 107 t.e.m. einde werken gemeentegrens Kortemark
  Start op 10 juli - einde op 26 juli 2024
Naar top