Welzijnsraad

Onze nieuwe welzijnsraad wil het gemeentebestuur adviseren rond welzijn in de ruimste vorm: medisch, sociaal, psychisch, maatschappelijk en zelfs op materieel vlak.

De welzijnsraad helpt ons om initiatieven rond gezondheid, toegankelijkheid en welzijn te organiseren.

Op dit moment werken we aan de hersamenstelling van de adviesraden voor de periode 2020 - 2025. Tot 31 oktober 2019 kon iedereen zich kandidaat stellen. Op dit moment verwerken we de kandidaturen.

Deze adviesraad wordt officieel aangesteld in de gemeenteraad van 19 december 2019 en gaat in januari 2020 van start.