VVSG

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw is de ledenorganisatie van

 • alle Vlaamse gemeenten (300)
 • alle OCMW’s (300),
 • bijna alle politiezones (110)
 • afvalintercommunales - Interafval (26)
 • intercommunales voor streekontwikkeling (11)
 • andere intercommunale verbanden (22)
 • autonome gemeentebedrijven of AGB's (53)
   

De VVSG organiseert zich rond drie opdrachten

 • Ondersteuning  & dienstverlening (informatie, advies, vorming en andere dienstverlening) aan de leden
 • Belangenbehartiging
 • De VVSG als beweging van de eerstelijnsoverheid en netwerkorganisatie

Klik hier om de oprichtingsakte en de statuten van de VVSG na te lezen.

Vertegenwoordiger algemene vergaderingGeert Vandaele
Naar top