VVSG

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw is de ledenorganisatie van

 • alle Vlaamse gemeenten (300)
 • alle OCMW’s (300),
 • bijna alle politiezones (110)
 • afvalintercommunales - Interafval (26)
 • intercommunales voor streekontwikkeling (11)
 • andere intercommunale verbanden (22)
 • autonome gemeentebedrijven of AGB's (53)
   

De VVSG organiseert zich rond drie opdrachten

 • Ondersteuning & dienstverlening (informatie, advies, vorming en andere dienstverlening) aan de leden
 • Belangenbehartiging
 • De VVSG als beweging van de eerstelijnsoverheid en netwerkorganisatie

Klik hier om de oprichtingsakte en de statuten van de VVSG na te lezen.

 

Vertegenwoordiger algemene vergadering Geert Vandaele
Plaatsvervanger algemene vergadering Magali Segers