Vrijwilligersverzekering

Een verzekering, waar heb ik dat voor nodig ?

Indien u een evenement inricht waarop buitenstaanders worden toegelaten en waarop vrijwilligers voor uw vereniging werken, houd dan rekening met een aantal aandachtspunten.

  • De familiale verzekering van de aanwezigen zal moeten tussenkomen in geval deze door hun fout iemand iets aandoen en lichamelijke of materiële schade veroorzaken.
  • Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor uw medewerkers verzekert u als vereniging en als bestuurders/medewerkers tegen datgene wat u buiten uw wil om aan anderen (aanwezigen of andere medewerkers) aandoet, zowel stoffelijke als lichamelijke schade. Hebt u deze verzekering niet, dan zal in geval van een feitelijke vereniging verhaal worden gehaald bij de bestuursleden van de vereniging, bij een vzw bij de vereniging zelf.
  • Een verzekering lichamelijke ongevallen verzekert uw medewerkers tegen lichamelijke letsels die uw medewerkers oplopen tijdens of op weg van en naar hun vrijwilligerswerk. Een aanwezige die zonder toedoen van uw medewerkers of zonder schuld van de organisatie een letsel oploopt tijdens het evenement is hierdoor niet verzekerd.
  • Een verzekering rechtsbijstand verzekert uw medewerkers van kosteloze rechtsbijstand in het geval er een rechtsgeding ontstaat.

Voor een meer uitgebreide behandeling van dit onderwerp, vraag ook eens de gratis brochure “Ambiance verzekerd! Een de rest?” aan bij een KBC-verzekeringskantoor. U vindt er een schat aan informatie in een overzichtelijk kader.