Vrijwilligers

Een gemeentebestuur kan niet alleen draaien door het inzetten van personeel. Het is een instantie die ook beroep doet op heel wat vrijwillige inzet van zijn bewoners.

Sommigen voelen zich geroepen om deel uit te maken van adviesraden en inspraakorganen en kunnen zo het beleid mee helpen vorm geven. Anderen hebben veeleer een sociale insteek en willen door hun inzet ervoor zorgen dat een gemeente uiteindelijk ook een warme leefgemeenschap wordt. Nog anderen dragen het leefmilieu of de solidariteit met de derde wereld hoog in het vaandel.

Zo kiezen geëngageerde burgers graag voor een domein dat hen het meeste interesseert: senioren, cultuur, sport, jeugd, bibliotheek, school, milieu, ontwikkelingssamenwerking, …, allemaal domeinen waarop een gemeentebestuur actief is.

Wie interesse heeft in een of andere vorm van vrijwilligerswerk voor de gemeente neemt het best contact op met de dienst waarvoor hij of zij zich wenst in te zetten.

Vacatures vrijwilligers

Momenteel zijn wij op zoek naar:

Gemachtigd opzichter