Vrijwillige security

Voor de organisatie van sommige activiteiten is private bewaking nodig (vb. security op fuiven). De private bewaking is aan een strenge wetgeving onderworpen.

Ook vrijwilligers kunnen instaan voor de private bewaking onder bepaalde voorwaarden. De wetgever voorzag het "vrijwilligersregime", waardoor leden van een vereniging (of personen die een aanwijsbare band hebben met die vereniging; vb. ex-leden) kunnen instaan voor persoonscontrole.

Kreeg je de goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen om een evenement te organiseren en moet je instaan voor vrijwillige security?

Download dan het document onderaan deze pagina en bezorg het ons ingevuld terug. Na de screening van de personen stuurt de burgemeester al of niet de toelating om met vrijwilligers te werken in het kader van persoonscontrole. Het is belangrijk deze toelating samen met de lijst met de persoonsgegevens van de betrokken vrijwilligers bij te houden op de activiteit zelf.