Vivendo

Vivendo als huisvestingsmaatschappij heeft als kernopdracht om, onder de voogdij van de Vlaamse Overheid én in opdracht van en in nauwe samenwerking met de gemeentebesturen-vennoten, actief te ijveren voor “betaalbaar en kwaliteitsvol wonen”.

Vivendo realiseert haar opdracht als sterke huisvestingsmaatschappij volgens de principes van “goed bestuur” op een geïntegreerde en transparante wijze door enerzijds op te treden als verhuurder en als verkoper van eigen (sociale) woningen en anderzijds als kredietverstrekker.

Vivendo wil in de Vlaamse huisvestingssector een inventieve speler zijn en tevens een prominente voortrekkersrol vervullen op het vlak van betaalbaar en kwaliteitsvol wonen. Daartoe ontwikkelt Vivendo nieuwe initiatieven, binnen de krijtlijnen van de Vlaamse wetgeving en regelgeving.

Vivendo realiseert deze nieuwe initiatieven, in samenwerking met en via de ondersteuning van andere partners, die in dit domein actief zijn. De initiatieven moeten uitgaan van en afgestemd zijn op de individuele en specifieke sociale woonstrategie van de afzonderlijke gemeenten-vennoten.

Vertegenwoordiger algemene vergaderingKoen Gadeyne
Plaatsvervanger algemene vergaderingMarie Rose Vanhooren
Deskundige raad van bestuur 2019 - 2021
Ann Deseintebein 

Downloads

Naar top