Verordeningen

Verordeningen zijn voorschriften die gelden op het hele grondgebied van de overheid die de verordening afvaardigt.

Dit kan een gewest, een provincie of een gemeente zijn.

Gewestelijk

In het hele Vlaamse gewest gelden volgende verordeningen:

Provinciaal

In de provincie West-Vlaanderen geldt volgende verordening:

  • stedenbouwkundige verordening baangrachten

Gemeentelijk

In de gemeente Ichtegem geldt volgende verordening:

  • bouwverordening betreffende het vellen van hoogstammige bomen
Naar top