Vermindering kabelabonnement televisie

De aanvrager krijgt een vermindering van op het kabelabonnement voor televisie.

Let op! Er zijn ook operators waar men geen kabelabonnement moet betalen.

Wie

Personen bij wie een invaliditeit of een werkonbekwaamheid van minstens 80 % (of een beperking van de zelfredzaamheid, minimum 12 punten) is vastgesteld door het FOD Sociale Zekerheid.

Personen met mindervalide kinderen (tenminste 80 %) ten laste waarvan de invaliditeit werd vastgesteld door de FOD Sociale Zekerheid.

Blinden, gehoorgestoorden, personen bij wie het strottenhoofd is weggenomen.

Aanvraag

Een bewijs van de invaliditeit met een bewijs van woonst opsturen naar:

Telenet NV

Liersesteenweg 4

2800 Mechelen

Tarieven vind je hier  

Naar top