Verlies of diefstal van rijbewijs

U kunt een duplicaat van uw rijbewijs bekomen na verlies, diefstal, beschadiging of vernietiging.

Bij verlies of diefstal, doet u hiervan eerst aangifte bij een Belgische politiedienst, waar u een formulier bekomt.

Procedure

U vraagt het rijbewijs aan in de gemeente waar u bent ingeschreven.

U moet het rijbewijs zelf aanvragen bij de dienst rijbewijzen. 

Wat meebrengen

Identiteitskaart.

De pasfoto moet voldoen aan de normen opgelegd door de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O)

Het aangifteformulier van de politie ondertekend door de aanvrager of het oude rijbewijs.

Kostprijs

25 euro

Afhalen rijbewijs

Wanneer u het rijbewijs niet zelf kan komen afhalen is het mogelijk om een volmacht te geven aan een andere persoon.

 

 

Gelieve er rekening mee te houden dat het rijbewijs beschikbaar is 3 werkdagen na de aanvraag.

Heb je nog vragen aarzel dan niet om contact op te nemen met de dienst rijbewijzen.