Verlies of diefstal van rijbewijs

U kunt een duplicaat van uw rijbewijs bekomen na verlies, diefstal, beschadiging of vernietiging.

Bij verlies of diefstal, doet u hiervan eerst aangifte bij een Belgische politiedienst, waar u een formulier bekomt.

Procedure

U vraagt het rijbewijs aan in de gemeente waar u bent ingeschreven.

U moet het rijbewijs zelf aanvragen bij de dienst rijbewijzen. 

Wat meebrengen

Kostprijs

25,00 euro

Afhalen rijbewijs

Wanneer u het rijbewijs niet zelf kan komen afhalen is het mogelijk om een volmacht te geven aan een andere persoon.

Gelieve er rekening mee te houden dat het rijbewijs beschikbaar is 3 werkdagen na de aanvraag.

Heb je nog vragen aarzel dan niet om contact op te nemen met de dienst rijbewijzen.