Verlies of diefstal van kids ID

Bij verlies van uw Kids ID meldt u zich zo snel mogelijk bij de dienst Burgerzaken van de gemeente waar u officieel staat ingeschreven.

Bij diefstal van uw Kids ID meldt u zich zo snel mogelijk in het dichtstbijzijnde politiekantoor.

Indien u niet onmiddellijk aangifte kan doen, verwittig dan toch de Helpdesk van het Rijksregister/Doc Stop om uw kids ID te laten blokkeren (00800 2123 2123/ +32 2 518 2123).

Procedure

Om aangifte te doen van verlies van uw kids ID meldt u zich persoonlijk bij de dienst Burgerzaken van de gemeente waar u officieel staat ingeschreven of in het politiekantoor. Er zal een attest (bijlage 6) opgemaakt worden dat uw kids ID tijdelijk vervangt.

Dit attest is 1 maand geldig. Het attest kan in geen geval gebruikt worden bij reizen naar het buitenland.

De gemeente annuleert de kaart.

De procedure voor de fabricatie van een nieuwe kids ID wordt opgestart.

Wat meebrengen

Bij de aanvraag van een nieuwe Kids ID brengt u mee:

  • het attest dat u gekregen hebt bij aangifte van verlies, bijlage 6
  • een recente pasfoto met witte achtergrond
  • 7,70 euro voor de aanmaak van de nieuwe kids ID


Voor meer info, zie aanvraag kids ID.

Naar top