Verlies of diefstal van identiteitskaart

Bij verlies van uw identiteitskaart meldt u zich zo snel mogelijk bij de dienst Burgerzaken van de gemeente waar u officieel staat ingeschreven.

Bij diefstal van uw elektronische identiteitskaart meldt u zich zo snel mogelijk in het dichtstbijzijnde politiekantoor.

Indien u niet onmiddellijk aangifte kan doen, verwittig dan toch de Helpdesk van het Rijksregister/Doc Stop om uw certificaten te laten blokkeren. (00800 2123 2123/ +32 2 518 2123). Zo kan u vermijden dat anderen uw identiteitskaart op een frauduleuze manier gebruiken.

Procedure

Om aangifte te doen van verlies van uw elektronische identiteitskaart meldt u zich persoonlijk bij de dienst Burgerzaken van de gemeente waar u officieel staat ingeschreven of in het politiekantoor. Er zal een attest (bijlage 12) opgemaakt worden dat uw identiteitskaart tijdelijk vervangt.

Dit attest is 1 maand geldig. Het attest kan in geen geval gebruikt worden bij reizen naar het buitenland.

De gemeente annuleert de kaart en de certificaten die op de kaart opgenomen waren, worden ingetrokken (als dat nog niet gebeurd is via DOC STOP).

De procedure voor de fabricatie van een nieuwe identiteitskaart wordt opgestart.

Wat meebrengen

Indien mogelijk rijbewijs of een document waarmee u uw identiteit kan bewijzen.

Om een nieuwe identiteitskaart aan te kunnen maken, brengt u mee:

  • het attest dat u gekregen hebt bij aangifte van verlies, bijlage 12
  • een recente pasfoto met witte achtergrond
  • 24,10 euro voor de aanmaak van de nieuwe identiteitskaart.


Voor meer info, zie aanvraag elektronisch identiteitskaart eID.

Naar top