Vergunning tijdelijke bewegwijzering

Vergunning signalisatie bij wegenwerken

Procedure

Bij wegenwerken binnen de gemeentegrenzen moet de aannemer een aanvraag indienen bij de dienst mobiliteit.

De volledig ingevulde en ondertekende aanvraag moet ten minste 14 dagen voor aanvang van de werken ingediend zijn.

Wanneer er straten volledig onderbroken worden dient de aanvraag minstens 1 maand voordien ingediend te worden.

Het signalisatieplan en indien nodig de bewonersbrief moeten samen met de aanvraag ingediend worden.

 De werken moeten uitgevoerd worden onder de voorwaarden die in de machtiging bepaald zijn. De machtiging dient altijd zichtbaar uitgehangen te worden.

IEDERE WIJZIGING DIENT ONMIDDELLIJK SCHRIFTELIJK per mail aan de dienst mobiliteit overgemaakt te worden.

Downloads

Naar top