Verenigingen

Erkenning van een vereniging

Een socio-culturele vereniging kan een erkenning van het gemeentebestuur aanvragen via een daartoe geijkt formulier (geïntegreerd in een aanvraagformulier voor werkingssubsidie). Na controle door de dienst cultuur en advies van de cultuurraad gaat het college over tot het al dan niet erkennen van een vereniging. Erkenning is een voorwaarde om door de gemeente gesubsidieerd te kunnen worden voor de jaarlijkse werking. Enkel de erkende verenigingen worden ook door de gemeente rechtstreeks aangeschreven in het kader van een communicatie of een participatievoorstel. De lijst met erkende verenigingen wordt jaarlijks aangepast.

De erkenning kan je via het document op deze pagina aanvragen.