Verbroedering Wassen

Vijftig jaar na het smartelijke ongeval van renner Richard Depoorter groeide in kringen van Ichtegem Sportief de idee dat deze verjaardag niet onopgemerkt mocht voorbij gaan. Het jaar 1998 kwam dan ook volledig in het kader van de Ichtegemse wielergeschiedenis in het algemeen en van Richard in het bijzonder te staan. De gemeente Ichtegem zag de mogelijkheden van een dergelijk initiatief in en kwam met substantiële steun over de brug. Een verbroedering met de Zwitserse gemeente Wassen was hier één van de gevolgen van. Twee maal trok een hele buslading Ichtegemnaars naar Zwitserland, maar ook vanuit Wassen kwamen in de loop van de volgende jaren zo nu en dan delegaties en individuen op bezoek in onze gemeente. Ook in de toekomst wil de gemeente Ichtegem zijn verbroedering met Wassen verder zetten. Verdere ontwikkelingen kunt u via deze pagina volgen.