Verbintenis tot tenlasteneming

Je stelt jezelf financieel garant voor de kosten van gezondheidszorg, verblijf en repatriëring van een niet-Europeaan die naar België komt. De vreemdeling heeft de verbintenis tot tenlasteneming nodig om een visum aan te vragen aan de grens van de Schengenzone

Wie kan borgsteller zijn?

Een verbintenis tot tenlasteneming is een document dat je bij het gemeentebestuur kan krijgen. Om garant te kunnen staan moet je als borgsteller bewijzen dat:

  • Je de Belgische nationaliteit hebt.
  • Je geen Belg bent, maar een onbeperkte verblijfsvergunning heeft: A-kaart of B-kaart of C-kaart of bijlage 8 of bijlage 8bis of E-kaart of E+-kaart of F-kaart of F+-kaart of D-kaart. 
  • Je voldoende inkomsten hebt.

Hoe aanvragen?

Kom hiervoor langs bij burgerzaken, dienst vreemdelingen.

Wat heb je nodig? 

  • Kopie identiteitskaart garant
  • Gezinssamenstelling
  • Bewijzen inkomsten van garant:
  • Kopie drie meest recente loonfiches of een aanslagbiljet van de inkomsten tijdens het jaar voorafgaand aan de datum van de verbintenis of een document van een overheidsinstantie dat de netto- of bruto-inkomsten bewijst.

Twee vormen van garantstelling
Familie-, vrienden- of toeristenbezoek (bijlage 3bis)

Indien een niet-EER-burger (EER = Europese Economische Ruimte, dit zijn de EU-landen + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein), voor een kort verblijf van maximum drie maanden in ons land wil verblijven, moet hij het bewijs leveren dat hij over voldoende bestaansmiddelen beschikt om de kosten voor verblijf en terugkeer of doorreis te dekken. Indien hij daarin niet slaagt, kan u als Belg of een buitenlandse burger - die toegelaten is voor een verblijf voor onbepaalde duur in België - een verbintenis tot tenlasteneming (‘borgstelling’) aangaan voor de niet-EER-burger.

De verbintenis is geldig voor de duur van het verblijf van de vreemdeling, met een maximum van twee jaar.

Naar top