Veldwegel (Eernegem)

Dit RUP werd definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 5 september 2019. Het RUP treedt in werking 14 dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad (RUP nog niet van kracht).

Het RUP werd evenwel geschorst door de deputatie waardoor het opnieuw dient vastgesteld. Dit gebeurt in de zitting van 30 januari 2020.