Veldwegel (Eernegem)

Dit RUP werd definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 5 september 2019. Het RUP treedt in werking 14 dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad (RUP nog niet van kracht).