Veiligheidscel

Hoe verhoudt de maximale hulpbehoefte in geval van een noodsituatie zich tot de bestaande operationele kwaliteit en capaciteit op het gebied van rampenbestrijding? En hoe kunnen we de tekortkomingen bijsturen? Door een voortdurende evaluatie van het veiligheidsbeleid probeert de veiligheidscel antwoorden te krijgen op deze vragen.

De belangrijkste taken van de veiligheidscel zijn:

  • Opstellen en actualiseren van de nood- en interventieplannen
  • Opstellen van actiefiches
  • Organiseren van oefeningen om de noodplanning uit te testen, oefenbeleid uitwerken
  • Evalueren van oefeningen en noodsituaties
  • Bijsturen beheer incidenten en noodplannen
  • Opmaken inventaris van de risico's en risicoanalyse
  • Organiseren van informatie aan de bevolking over de noodplanning

Voorzitter: Karl Bonny, burgemeester

Secretaris: Nancy De Bruyne, noodplanningsambtenaar