Vast Bureau

Het college van burgemeester en schepenen vormt ook het vast bureau van het Sociaal Huis. Deze staat in voor het dagelijks bestuur en andere welomschreven bevoegdheden die de Raad voor maatschappelijk welzijn delegeert.


Raadpleeg de besluiten van het vast bureau door op onderstaande knop te drukken. Kies OCMW Ichtegem - Vast bureau Ichtegem.

Besluitenlijst vast bureau

Samenstelling

Naar top