Uitbreidingwerken WZC St. Anna (tot 2020)

Het woonzorgcentrum St. Anna in de Westkerkestraat in Eernegem plant vanaf eind augustus 2018 uitbreidingswerken aan hun site. Deze werken zullen ongeveer 2 jaar in beslag nemen en kunnen af en toe verkeershinder veroorzaken.

In samenspraak met de gemeente, brandweer en politie werd om veiligheidsredenen beslist om de fiets- en voetgangersweg tussen de Westkerkestraat en de Sint-Annawijk/Belleboslaan gedurende de werkzaamheden af te sluiten.

Voetgangers en fietsers zullen vanaf de Westkerkestraat de Sint-Annawijk dienen te bereiken via de Eikenlaan. Het aanrijden naar de werf zal hoofdzakelijk via de Belleboslaan en Sint-Annawijk gebeuren. Het wegrijden hoofdzakelijk via de Westkerkestraat.