Tussenkomst verblijf NOAH

Familiehulp organiseert in de Westkerkestraat 42 in Eernegem een dagopvang voor ouderen die zorg nodig hebben.

NOAH staat voor Nabijheid, Opvang, Aandacht en Huiselijkheid.

NOAH onderscheidt zich van bestaande dagverzorgingscentra door de kleinschaligheid.

Tijdens de dagopvang kunt u samen met een verzorgende van Familiehulp en andere mensen een gezellige, huiselijke dag doorbrengen.

Dagdagelijkse activiteiten worden samen gedaan of je kan tijdens je aanwezigheid ook terecht bij ons voor (lichaams)verzorging.

De dagopvang is er voor alle thuiswonende zorgbehoevende personen die beroep doen op een dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg.

Het Sociaal Huis voorziet een tussenkomst in het verblijf in het dagcentrum NOAH van 2,5 euro per volle dag met een maximum van 100 dagen per kalenderjaar. Wie voor het eerst verblijft in NOAH na 1 juli heeft nog recht op 50 dagen van dit kalenderjaar.

Voor meer info kunt u terecht bij NOAH of het Sociaal Huis.

De administratie rond de aanvraag wordt opgenomen door de medewerkers van NOAH en worden de maand na het einde van elk kwartaal doorgegeven aan het Sociaal Huis.  

Naar top