Toegangsbadge recyclagepark

Toegang met een badge is mogelijk voor

  • handelszaak, KMO, vereniging, school… waarvan het gebruiksadres in Ichtegem gelegen is
  • eigenaars van een tweede verblijf waarvan het adres in Ichtegem gelegen is

Hoe aanvragen?

Volgende zaken worden bezorgd via milieu@ichtegem.be of bij de dienst milieu

  • Ingevuld aanvraagformulier (zie hieronder)
  • Bewijs van vestiging en/of gemeentelijke belasting

De waarborg voor de toegangsbadge bedraagt 5 euro.