Toegangsbadge containerpark

Toegang m.b.v. een toegangsbadge is mogelijk voor

  • elke persoon die ingeschreven staat in het bevolkingsregister van de gemeente Ichtegem en nog over een oude identiteitskaart beschikt.
  • elke natuurlijke of rechtspersoon (handelszaak, KMO, vereniging, tweede verblijver, school,…) waarvan het gebruiksadres op het grondgebied van de gemeente Ichtegem gelegen is.
  • elke eigenaar van een tweede verblijf waarvan het adres op het grondgebied van de gemeente Ichtegem gelegen is.

De waarborg voor de toegangsbadge bedraagt 5 euro.

Het formulier voor het aanvragen van een toegangsbadge kunt u hieronder vinden.