Tijdelijke publiciteit en/of bewegwijzering langs de wegen

U mag in het kader van bijvoorbeeld promotie voor een evenement, uw handelszaak, feest,... niet zomaar publiciteit of bewegwijzering langs de openbare weg plaatsen.

Voor publiciteit en/of bewegwijzering langs gemeentewegen

Op openbaar domein langs gemeentewegen moet u toestemming vragen bij het college van burgemeester en schepenen om bewegwijzering en/of publiciteit aan te brengen (zie artikel 10 politiereglement). 

Op privédomein moet u een omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente wanneer u een publiciteitsinrichtingen plaatst. Ook voor individuele borden voor sociaal-culturele activiteiten is een vergunning nodig.

Voor publiciteit langs gewest- en snelwegen

Het plaatsen van publiciteitsmiddelen op het domein van de gewestwegen is slechts in zeer bepaalde gevallen toegestaan en enkel mits het bekomen van een voorafgaande domeinvergunning van het Agentschap Wegen en Verkeer.

Klik hier voor het aanvraagformulier voor tijdelijke publiciteit langs gewest- en snelwegen.

Klik hier voor het aanvraagformulier voor tijdelijke bewegwijzering langs gewest- en snelwegen.

Voor meer informatie verwijzen we u graag door naar http://wegenenverkeer.be/vragen/wetgeving-rond-publiciteit-langs-gewest-en-snelwegen