Tijdelijke hinder Processiestraat thv. huisnummer 24

Op dinsdag 30 mei 2023 worden de werken ter hoogte van de Processiestraat 24 terug opgestart. De verkaveling zal worden aangesloten op de hoofdriolering in de openbare weg. 

Onder voorbehoud van gunstige weersomstandigheden en onvoorziene werken zullen de werken een 2-tal weken duren.

De woningen met nummers 6-22 en 9-17 blijven toegankelijk. 

Verkeersmaatregelen vanaf 30 mei 2023 tot 10 juni 2023

  • De weg wordt volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer waardoor plaatselijk verkeer zal moeten omrijden. 
  • Alle auto's dienen verwijderd te zijn uit de werfzone. De werfzone neemt ongeveer 15 m voor en 15 m na de nieuwe asfaltweg van de verkaveling in. 
  • Beperkte toegang voor voetgangers en fietsers.

Voor vragen kan u contact opnemen met de firma Verhegge: 050 83 10 90.