Thuiszorgpremie

De thuiszorgpremie is een toelage die toegekend wordt door het Sociaal Huis, aan de persoon die een hulpbehoevende persoon verzorgt en/of helpt bij het verrichten van de dagelijkse (huishoudelijke) taken.

Voorwaarden voor de zorgbehoevende

  • Hij/zij moet op datum van aanvraag de leeftijd van 25 jaar bereikt hebben.
  • De zorgbehoevende dient erkend te zijn als zwaar zorgbehoevende van de zorgverzekering( zorgbudget voor zwaar zorgbehoevende = de vroegere mantelzorgpremie) en dient hiervan een bewijs toe te voegen aan de aanvraag.
  • De zorgbehoevende moet minvermogend zijn. De zorgbehoevende dient dit te bewijzen door het voorleggen van een geldige klever waaruit het recht op de verhoogde tegemoetkoming blijkt. Met het inkomen van de zorgverstrekkers wordt geen rekening gehouden.
  • De zorgbehoevende mag niet woonachtig zijn in een hotel, rusthuis, woon-en zorgcentrum, serviceflat, assistentiewoning of een andere vorm van gemeenschapsleven.

Voorwaarden voor de zorgverstrekker

  • Verklaring op eer dat je instaat voor de ondersteuning in de thuiszorg van de zorgbehoevende. Je levert effectief een bijdrage om de zorgbehoevende bij te staan en/of professionele thuiszorgdiensten aan te vullen en dit op dagelijkse of regelmatige basis.
  • Je moet meerderjarig zijn.
  • Je dient in een straal van 25 km van de zorgbehoevende te wonen.
  • Je bent geen professionele hulpverlener die reeds hulp biedt aan de zorgverlener.

Bedrag

Het bedrag van de premie bedraagt 25 euro per maand en wordt driemaandelijks uitbetaald in de eerste maand volgend op het afgelopen kwartaal.

De betaling van de premie gebeurt aan de zorgverstrekker.

Downloads

Reglementen en subsidies

Naar top