Thuiszorgpremie

De thuiszorgpremie is een toelage die toegekend wordt door het Sociaal Huis aan een persoon die een bejaarde verzorgt en/of helpt bij het verrichten van de dagelijkse (huishoudelijke) taken.

Voorwaarden

  • minstens 65 jaar zijn op datum van de aanvraag,
  • werkelijk zorgbehoevend zijn,
  • minvermogend zijn,
  • niet in een woon-en zorgcentrum, ziekenhuis of andere instelling verblijven.

Bedrag

De premie bedraagt 25 euro per maand.

Deze premie wordt driemaandelijks uitbetaald (op het einde van elk kwartaal).