Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening of GECORO is een officiële adviesraad inzake ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente.

Sinds het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening is elke gemeente er toe gehouden een dergelijke adviesraad op te richten en de leden hiervan te benoemen.

Permanent secretariaat van de GECORO
Stationsstraat 1 (dienst Omgeving)
8480 Ichtegem
051 59 11 38
059 34 11 20
ruimtelijkeordening@ichtegem.be

Samenstelling

Na de installatie van een nieuwe gemeenteraad wordt overgegaan tot de (her-)samenstelling van een nieuwe GECORO. In zitting van 23 mei 2019 heeft de gemeenteraad de algemene samenstelling van deze commissie vastgelegd.

De GECORO bestaat uit 12 stemgerechtigde leden en een vaste secretaris.

Stemgerechtigde leden
- 4 (vier) deskundigen, voorzitter inbegrepen
- 2 (twee) vertegenwoordigers van de 'landbouw'
- 2 (twee) vertegenwoordigers van de 'werknemers'
- 2 (twee) vertegenwoordigers van de 'handelaars'
- 1 (één) vertegenwoordiger van de 'werkgevers'
- 1 (één) vertegenwoordiger van de 'milieu- en natuurverenigingen'

De gemeenteraad heeft in zitting van 3 september 2020 de leden van de GECORO benoemd.

Voorzitter: Ingrid Tas, deskundige

Secretaris: Marie-Laura Vandekerkhove

De vertegenwoordigers van de politieke fracties worden, zonder stemrecht, uitgenodigd tot de vergaderingen van de GECORO.