Jeugd

Op deze pagina vindt u alle informatie over de dienst jeugd en het jeugdaanbod in Ichtegem.

Wat doet de dienst jeugd?

  • Vertalen van de wensen en noden van kinderen en jongeren in een gemeentelijk jeugdbeleid
  • Het verdedigen van de belangen van de jeugd bij het gemeentebestuur
  • Beantwoorden van vragen omtrent allerlei thema’s die te maken hebben met jeugd
  • Organiseren van het Lokaal Overleg Kinderopvang (een adviesorgaan voor alle voorzieningen die met kinderopvang te maken hebben op de gemeente)
  • Ondersteunen en begeleiden van de jeugdraad
  • Ondersteunen van de jeugdverenigingen, zowel financieel (werkingssubsidies) als materieel (kampvervoer,‚Ķ)
  • Administratief afhandelen van de subsidiedossiers van de jeugdverenigingen en jeugdhuizen
  • Organiseren van activiteiten voor kinderen en jongeren: kleuterkampen, tieneractiviteiten, speelpleinwerking, buitenspeeldag,...
  • Inleggen van een fuifbus met de nacht van oud op nieuw
  • Co√∂rdinatiepunt opvoedingsondersteuning binnen de gemeente