Subsidies sport

De gemeente wil de sportverenigingen ondersteunen en doet dit onder andere door middel van financiële steun. Om in aanmerking te komen voor subsidies moet de vereniging eerst erkend zijn als Ichtegemse sportvereniging. 

Voor de periode 2019 - 2024 worden erkende actieve sportvereniging met een gestructureerde jeugdwerking bovendien extra gesubsidieerd. Op deze manier wordt er een impuls gegeven aan de jeugdsportbegeleiding in de sportclubs.

Ook seniorenverenigingen die sportactiviteiten organiseren voor hun leden kunnen rekenen op financiële steun. Zo hoopt de gemeente een stimulans te geven aan de seniorensport.