Subsidies kadervorming jeugdwerk

Elk lid van een Ichtegemse jeugdvereniging en elke animator die bij de Ichtegemse speelpleinwerking werkt heeft recht op een tussenkomst van 60% van het deelnamegeld bij het volgen van een cursus die leidt tot het behalen van een (erkend) attest. Inwoners die niet actief zijn in een plaatselijke jeugdvereniging komen niet in aanmerking voor deze tussenkomst.

Deze toelage kan slechts eenmaal aan dezelfde persoon worden toegekend, ook al is deze actief binnen verschillende bewegingen.

Jongeren die een cursus volgen dienen hun aanvraag individueel in bij de dienst jeugd. Hun subsidie wordt op hun persoonlijke rekening gestort.

Voor cursussen die leiden tot het behalen van een brevet worden 60% van de inschrijvingskosten terugbetaald uit de post kadervorming

De verschillende soorten vorming moeten voldoen aan volgende voorwaarden :

  1. Vormings- en kadervormingsactiviteiten worden slechts gesubsidieerd wanneer een bewijs van deelname wordt bijgevoegd, juist en volledig ingevuld door de inrichtende instantie.
  2. Kadervorming:
  • moet georganiseerd worden door een vereniging, organisatie of instelling voor de jeugd die erkend is om kadervorming te geven;
  • moet in een pedagogische, didactische en methodologische opleiding voorzien. Dit betekent dat enkel in aanmerking komen: cursussen die leiden tot het afleveren van het brevet van animator, hoofdanimator, instructor of hoofdinstructor in het jeugdwerk.

Indien er een overschot is op deze post, dan gaat dit bedrag vervolgens naar één of meerdere volgende posten: onderhoud of projecten. Dit volgens het advies van de jeugdraad.