Subsidies jeugdverenigingen

Onder jeugdverenigingen wordt verstaan: alle jeugdinitiatieven die zeer regelmatig (minimaal 12 maal per jaar) in groepsverband, voor en door jeugd activiteiten organiseren. Deze activiteiten zijn onder andere sport- en spelactiviteiten, creativiteitsbeleving en sociaal-culturele exploratie.

Ingeval een jeugdvereniging niet voldoet aan de voorwaarden tot erkenning, zal deze geschrapt worden als erkend jeugdwerkinitiatief en geen aanspraak kunnen maken op ondersteuning van de gemeente.

De betoelaging van een jeugdvereniging door de gemeente Ichtegem gebeurt op aanvraag van de vereniging, en minimum na 1 jaar werking. De gemeente kent de subsidies toe op basis van de erkenningsvoorwaarden opgenomen in het subsidiereglement 2020-2025.

Reglementen en subsidies

Naar top