Subsidies jeugdhuiswerking

De betoelaging van een jeugdvereniging door de gemeente Ichtegem gebeurt op aanvraag van de vereniging, en minimum na 1 jaar werking. De gemeente kent deze subsidies toe op basis van de voorwaarden opgenomen in het subsidiereglement 2014-2019.

Initiatieven die voldoen aan de erkenningscriteria voor een basistoelage kunnen rekenen op 15% van het totaalbedrag dat werd voorbehouden voor de post werkingstoelage voor de jeugdhuizen, gelijk verdeeld onder de erkende jeugdhuisinitiatieven. Initiatieven die voldoen aan de erkenningscriteria voor de puntentoelage kunnen rekenen op 85% van het bedrag dat werd voorbehouden, onderverdeeld via een puntensysteem.