Subsidies culturele activiteiten onderwijs

De gemeente voorziet in een tussenkomst van 50% in de kosten van activiteiten met een cultureel karakter die de Ichtegemse scholen organiseren voor hun eigen leerlingen. Bv een theatervoorstelling organiseren of bezoeken, workshops organiseren (graffiti, koken, muziek,...), een museumbezoek, een muziekvoorstelling organiseren … Dit tot uitputting van het op de begroting voorziene krediet. Ook vervoerskosten van en naar de activiteiten mogen in het totaalbedrag van de subsidieaanvraag meegerekend worden.

  • Het is toegestaan om verschillende activiteiten te bundelen in 1 aanvraag om zo tot een optimaal gebruik van de subsidie te komen. 
  • De tussenkomst bedraagt maximaal 250 euro per schooljaar.

Volgende scholen kunnen aanspraak maken op de subsidie: Vrije Basisschool Ichtegem afdeling Centrum, Vrije Basisschool Ichtegem afdeling Den Engel, Vrije Basisschool afdeling Eernegem, Vrije Basisschool afdeling Bekegem,  Sint Godelievecollege afdeling Eernegem, MPIGO De Zandkorrel, Gemeentelijke Basisschool Ichtegem, Gemeentelijke Basisschool Eernegem.

  • Elke afdeling van de scholen mag de subsidie apart aanvragen.
  • Elke afdeling kan eenmaal per schooljaar aanspraak maken op deze subsidie.

De subsidie wordt uitbetaald in het laatste kwartaal van het jaar waarin het dossier werd ingediend.

De school dient ten laatste op 31 augustus van het schooljaar waarin de activiteiten zijn doorgegaan een dossier in bij de dienst jeugd. Bij het  dossier wordt een overzicht gevoegd van de georganiseerde activiteiten met een financieel overzicht en kopies van de bewijsstukken (contracten met artiesten, facturen, toegangsbewijzen …)

  • De dienst jeugd legt de aanvraag ter advies voor aan de jeugdraad. 
  • De dienst jeugd kan steeds toezicht uitoefenen op het doorgaan van het programma en op de waarachtigheid van uitkoopsommen. 

Indien er een overschot is op deze post, dan gaat dit bedrag vervolgens naar een andere subsidiepost, na advies van de jeugdraad.

Reglementen en subsidies

Naar top