Subsidie wielerwedstrijden

Het lokaal bestuur Ichtegem wil organisatoren van wielerwedstrijden ondersteunen en Ichtegem als wielergemeente promoten. Binnen de perken van de beschikbare kredieten, kan jaarlijks een subsidie van maximaal 2.500 euro per wielerwedstrijd worden toegekend.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Een organisatievergunning van een erkende federatie kunnen voorleggen;
 • Het vertrek en de aankomst van de wielerwedstrijd dient gelegen te zijn op het grondgebied van Ichtegem;
 • Het parcours dient te worden goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen;
 • De gemeente staat in voor de signalisatie op het parcours alsook beveiliging van het parcours, exclusief seingevers, en de levering van de safety nadars of dranghekkens. De organisator staat zelf in voor de plaatsing ervan;
 • De veiligheid van renners, organisatoren, medewerkers en publiek moet ten allen tijde gewaarborgd zijn en blijven;
 • De organisatie dient in alle publicaties met betrekking tot het wielergebeuren (zoals affiches, programma's, uitnodigingen, strooibriefjes, persberichten enz.) verplicht te vermelden "met medewerking van het gemeentebestuur" samen met het logo van de gemeente Ichtegem.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Het bedrag van de subsidie wordt gelijkgesteld aan de som van:

 • De kostprijs voor de organisatievergunning (incl. kosten Unisono) zoals jaarlijks bepaald door Belgian Cycling/Cycling Vlaanderen
 • Het minimale prijzengeld, zoals jaarlijks bepaald door Belgian Cycling/Cycling Vlaanderen

Het maximale subsidiebedrag wordt vastgelegd op 2.500 euro per wielerwedstrijd en een minimale toelage van 300 euro indien het berekend subsidiebedrag lager ligt dan 300 euro.

Hoe aanvragen?

De aanvraag voor het bekomen van een subsidie gebeurt door het tijdig indienen van onderstaand online subsidieformulier “aanvraag subsidie wielerwedstrijd”.

Dit formulier dient uiterlijk 3 maanden voorafgaand aan de wielerwedstrijd bezorgd te worden (niet van toepassing voor 2022). Bij het aanvraagformulier dienen volgende documenten toegevoegd te worden:

 • de organisatievergunning van de erkende federatie
 • een kopie betalingsbewijs van de vergunning
 • promofolder, uitnodiging, aankondiging of ander bewijs

Wanneer gebeurt de uitbetaling?

De uitbetaling van de subsidie gebeurt, na goedkeuring van de aanvraag door het college van burgemeester en schepenen, via overschrijving op het rekeningnummer van de organisator.

Naar top