Subsidie werking verenigingen

Werkingstoelagen voor erkende socio-culturele verenigingen

Een erkende socio-culturele vereniging komt in aanmerking voor een werkingstoelage op basis van de bewezen werking in het jaar voorafgaand aan de aanvraag. Op basis van een puntensysteem wordt dan de effectieve subsidie berekend.

Hoe aanvragen?

Het volledige reglement (met inbegrip van het puntensysteem) kan worden opgevraagd bij de dienst cultuur (cultuurdienst@ichtegem.be).