Subsidie socio-culturele verenigingen

Waar gaat het over?

De gemeente Ichtegem biedt financiële ondersteuning aan Ichtegemse socio-culturele verenigingen die een kwaliteitsvolle structurele werking ontwikkelen met als doel ontplooiing en ontmoeting in onze gemeente te stimuleren.

Wat zijn de voorwaarden?

 • de socio-culturele vereniging moet erkend zijn als Ichtegemse socio-culturele vereniging en blijvend voldoen aan de erkenningsvoorwaarden
 • de socio-culturele vereniging moet in het werkingsjaar waarvoor deze subsidie wordt aangevraagd een actieve werking hebben

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Het bedrag van de subsidie (financiële ondersteuning) wordt berekend per werkingsjaar en bestaat uit een basiswerkingssubsidie en een extra werkingssubsidie.

 • basiswerkingssubsidie: erkende Ichtegemse socio-culturele verenigingen die minstens 1 activiteit organiseerden in het werkingsjaar waarvoor de subsidie aangevraagd wordt
  • 600 euro voor fanfares met minstens 15 actief spelende leden
  • 100 euro voor fanfares met minder dan 15 actief spelende leden en andere socio-culturele verenigingen
 • extra werkingssubsidie: erkende Ichtegemse socio-culturele verenigingen die minstens 3 activiteiten organiseerden in het werkingsjaar waarvoor de subsidie aangevraagd wordt
  • o extra toelages die berekend worden op basis van de hoeveelheid en soorten georganiseerde activiteiten, samenwerkingen met andere verenigingen en gevoerde communicatie

Als de som van alle aangevraagde subsidies kleiner is dan het in het budget voorziene budget dan wordt er verhoudingsgewijs een subsidiebedrag toegekend. Als de som van alle aangevraagde subsidies groter is dan het in het budget voorziene budget dan wordt er een correctiefactor op het subsidiebedrag toegepast.

Wanneer aanvragen?

De subsidieaanvraag moet uiterlijk tegen 15 augustus van het kalenderjaar worden ingediend voor de subsidieperiode van 1 augustus van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de subsidieaanvraag wordt ingediend en 31 juli van het jaar waarin de subsidieaanvraag wordt ingediend.

OPGELET: Je dient je subsidiedossier best in na doorgang van je laatste evenement of activiteit voor afloop van de deadline (15 aug). Uiteraard kan je doorheen het jaar wel al het dossier persoonlijk voorbereiden door de juiste informatie gebundeld bij te houden (een actuele evenementenkalender, bewijsstukken, ...).

Hoe aanvragen?

Je kan een subsidie aanvragen door het bestemde formulier in te dienen via het digitaal loket. Je kunt de link hier naartoe vinden onderaan deze pagina. Bij het aanvraagformulier dienen volgende documenten toegevoegd te worden:

 • Overzicht jaarprogramma activiteiten vereniging
 • Nominatieve lijst leden fanfare (enkel verplicht voor fanfares)

Heb je hulp nodig bij het indienen van de aanvraag? Neem gerust contact op met de dienst cultuur en dan kijken onze medewerkers op welke manier we jou het beste verder kunnen helpen.

Wat gebeurt er na de aanvraag?

 1. De dienst cultuur controleert je aanvraag eerst op ontvankelijkheid en kan eventueel extra informatie opvragen.
 2. Ontvankelijke dossiers worden daarna door het college van burgemeester en schepenen voorgelegd aan de gemeentelijke cultuurraad, die een gemotiveerd advies opstelt over het ingediende project, rekening houdende met de haalbaarheid ervan en de vooropgestelde criteria.
 3. Het college van burgemeester en schepenen behandelt het dossier na het advies van de cultuurraad en bezorgt de aanvrager een gemotiveerd antwoord.

Hoe wordt de subsidie uitbetaald?

De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren voor het eind van het betrokken kalenderjaar op het rekeningnummer zoals vermeld op het aanvraagformulier.

Naar top