Subsidie projecten

Toelagen voor het organiseren van buitengewone niet-commerciële socio-culturele activiteiten

Onder buitengewone niet-commerciële culturele activiteiten / projecten wordt verstaan:

  • Een eenmalige activiteit;
  • ter gelegenheid van een buitengewone gebeurtenis, die uit de aard zelf van de organisatie en door hun omvang of betekenis, niet in de gewone jaarwerking van een vereniging kunnen worden ondergebracht;
  • waarvan de financiële haalbaarheid op voldoende wijze wordt aangetoond;
  • waarvan de impact op de Ichtegemse bevolking op voldoende wijze wordt aangetoond;
  • waarbij een kwalitatieve socio-culturele meerwaarde primeert en wordt aangetoond;
  • waarbij de uitstraling voor de gemeente op voldoende wijze wordt aangetoond.

Voor deze betoelaging komen in aanmerking:

  • alle Ichtegemse verenigingen of ter een bepaalde gelegenheid opgerichte vereniging.¬†Het Schepencollege kan weigeren om activiteiten te subsidiëren van een ter bepaalde gelegenheid opgerichte vereniging, wanneer het oordeelt dat bewuste activiteit past in de jaarwerking van een bestaande Ichtegemse organisatie;
  • een vereniging van buiten de gemeente, die op het grondgebied van de gemeente Ichtegem een activiteit organiseert die voldoet aan bovenvermelde normen, kan eenzelfde buitengewone toelage verkrijgen;
  • Ichtegemse kunstenaars, die als dusdanig bij de cultuurdienst zijn geregistreerd, voor tentoonstellingen van eigen werk, voor zoverre deze onder de boven gestelde voorwaarden vallen.

In principe geldt deze projectsubsidiëring voor activiteiten die binnen de gemeentegrenzen worden georganiseerd.¬†Indien projecten doorgaan buiten de grenzen van de gemeente, dient de aanvrager heel duidelijk aan te tonen dat de activiteit voor de gemeente een ambassadeursfunctie heeft en aan te geven op welke wijze deze functie zal worden veruitwendigd.

Hoe aanvragen?

Download hieronder het aanvraagformulier.

Het ingevulde aanvraagformulier kan worden bezorgd bij de dienst cultuur (cultuurdienst@ichtegem.be).