Subsidie muziekscholen

Waar gaat het over?

De gemeente Ichtegem biedt financiële ondersteuning aan erkende muziekscholen die een kwaliteitsvolle structurele werking ontwikkelen in Ichtegem met als doel om zoveel mogelijk inwoners van de gemeente actief kennis te laten maken met muziek of het bespelen van een muziekinstrument en ze de mogelijkheid te bieden zich hierin verder te ontwikkelen.

Wat zijn de voorwaarden?

  • de muziekschool moet erkend zijn als Ichtegemse muziekschool en blijvend voldoen aan de erkenningsvoorwaarden
  • de muziekschool moet in het werkingsjaar waarvoor deze subsidie wordt aangevraagd een actieve werking hebben. De muziekschool moet ten minste:
    • een leerprogramma aanbieden voor algemene muzikale vorming gericht op beginnende leerlingen waarbij er minimaal 5 leerlingen de cursus op regelmatige basis volgen
    • cursussen voor minimaal 3 verschillende muziekinstrumenten aanbieden waarbij er minimaal 2 leerlingen de cursus op regelmatige basis volgen

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Het bedrag van de financiële ondersteuning in de vorm van een subsidie wordt berekend per werkingsjaar en bestaat uit een subsidie van 30 euro per regulier ingeschreven leerling in de vorige afgewerkte cyclus op grondgebied Ichtegem.

Wanneer aanvragen?

De subsidieaanvraag moet ten laatste tegen 15 augustus van het kalenderjaar worden ingediend voor de subsidieperiode van 1 augustus van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de subsidieaanvraag wordt ingediend en 31 juli van het jaar waarin de subsidieaanvraag wordt ingediend.

Hoe aanvragen?

Je kan een subsidie aanvragen door het bestemde formulier in te dienen via het digitaal loket. Je kunt de link hier naartoe vinden onderaan deze pagina. Bij het aanvraagformulier dienen volgende documenten toegevoegd te worden:

  • Een nominatieve lijst van alle leerlingen en de lesgever per klas/lespakket

Heb je hulp nodig bij het indienen van de aanvraag? Neem gerust contact op met de dienst cultuur en dan kijken onze medewerkers op welke manier we jou het beste verder kunnen helpen.

Wat gebeurt er na de aanvraag?

  1. De dienst cultuur controleert je aanvraag eerst op ontvankelijkheid en kan eventueel extra informatie opvragen.
  2. Ontvankelijke dossiers worden daarna door het college van burgemeester en schepenen voorgelegd aan de gemeentelijke cultuurraad, die een gemotiveerd advies opstelt over het ingediende project, rekening houdende met de haalbaarheid ervan en de vooropgestelde criteria.
  3. Het college van burgemeester en schepenen behandelt het dossier na het advies van de cultuurraad en bezorgt de aanvrager een gemotiveerd antwoord.

Hoe wordt de subsidie uitbetaald?

De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren voor het eind van het betrokken kalenderjaar op het rekeningnummer zoals vermeld op het aanvraagformulier.

Reglementen en subsidies

Naar top