Subsidie jubilerende vereniging

Waar gaat het over?

De gemeente Ichtegem feliciteert jubilerende Ichtegemse verenigingen door middel van een feestelijke ontvangst met receptie aangeboden door het lokaal bestuur en door middel van een  financiële ondersteuning.

Wat zijn de voorwaarden?

 • de jubilerende vereniging moet erkend zijn als Ichtegemse vereniging
 • minstens 25 jaar bestaan
 • een jubileum vieren die een veelvoud van 25 jaar vormt (25, 50, 75, 100, …)

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Enerzijds wordt voorzien in een feestelijke ontvangst met receptie aangeboden door het lokaal bestuur in het Administratief Centrum te Eernegem (Stationsstraat 1) voor maximaal 50 personen.

Anderzijds wordt het subsidiebedrag voor jubilerende vereniging vastgesteld volgens het aantal jaren bestaan van de vereniging:

 • 25 jaar bestaan: 125 euro
 • 50 jaar bestaan: 250 euro
 • 75 jaar bestaan: 375 euro
 • 100 jaar bestaan: 500 euro
 • elk volgend 25-jarig jubileum: 500 euro

Wanneer aanvragen?

De subsidieaanvraag moet ingediend zijn ten laatste tegen 31 december van het jubileumjaar.

Hoe aanvragen?

Je kan een subsidie aanvragen door het bestemde formulier in te dienen via het digitaal loket. Je kunt de link hier naartoe vinden onderaan deze pagina. Bij het aanvraagformulier dienen volgende documenten toegevoegd te worden:

 • De oprichtingsakte of andere bewijsstukken die de oprichtingsdatum kunnen staven

Heb je hulp nodig bij het indienen van de aanvraag? Neem gerust contact op met de dienst cultuur en dan kijken onze medewerkers op welke manier we jou het beste verder kunnen helpen.

Wat gebeurt er na de aanvraag?

 1. De dienst cultuur controleert je aanvraag eerst op ontvankelijkheid en kan eventueel extra informatie opvragen.
 2. Het college van burgemeester en schepenen behandelt het dossier na het advies van de cultuurdienst en bezorgt de aanvrager een gemotiveerd antwoord.

Hoe wordt de subsidie uitbetaald?

De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren binnen de 3 maanden na het behandelen van de subsidieaanvraag door het college van burgemeester en schepenen op het rekeningnummer zoals vermeld op het aanvraagformulier. Afspraken met betrekking tot het feestelijke ontvangst worden gemaakt met de dienst cultuur na goedkeuring van de subsidie.

Naar top