Subsidie investeringen

Subsidiereglement buitengewone socio-culturele investeringsprojecten

Binnen de perken van de kredieten voorzien op de gemeentebegroting en onder de voorwaarden van dit reglement kunnen toelagen worden toegekend aan buitengewone niet-commerciële socio-culturele investeringsprojecten in de gemeente Ichtegem.

Er wordt elk jaar een maximaal te besteden bedrag door het college vastgesteld en in het budget opgenomen. Dit gebeurt op basis van de ingezonden projectaanvragen. Indien dit bedrag niet voldoende is om alle aanvragen te honoreren op basis van de berekening zoals opgenomen in het reglement, worden de bedragen procentueel verlaagd tot ze passen binnen het budget.

Onder een buitengewoon niet-commercieel socio-cultureel investeringsproject wordt verstaan:

  • een specifieke investering die uit de aard zelf en door omvang of betekenis van de investering, niet in de gewone jaarwerking van een vereniging kan worden ondergebracht (geen gewone jaarlijkse werkingskost),
  • waarvan een langlopend nuttig gebruik binnen de vereniging kan worden aangetoond (bruikbaarheid in werking komende jaren),
  • waarvan de financiële haalbaarheid op maat van de vereniging(en) op voldoende wijze wordt aangetoond (in verhouding tot de werking),
  • waarvan het nut voor het versterken van het socio-culturele weefsel op de gemeente op voldoende wijze wordt aangetoond (gebruik voor binnengemeentelijke werking, op maat van de gemeente)
  • met een minimumprijs van 800 euro, btw inclusief
  • die niet bedoeld is voor privaat of gemengd gebruik noch in hoofdzaak voor verhuur aan derden. In geval van verhuur zullen de mogelijke inkomsten uit deze verhuur meegerekend worden in het bepalen van de hoogte van het aanvaarde investeringsbedrag.

Voor deze betoelaging komen enkel erkende Ichtegemse cultuurverenigingen in aanmerking. Deze worden elk jaar door het college vastgesteld op advies van de cultuurraad. Dit reglement gaat in vanaf 1 januari 2016.