Subsidie gemeenschapsvormende projecten en initiatieven

Waar gaat het over?

De gemeente Ichtegem biedt financiële ondersteuning aan de organisatie van gemeenschapsvormende socio-culturele initiatieven.

Wat zijn de voorwaarden?

Specifiek komen projecten, evenementen of activiteiten in aanmerking die vertrekken vanuit een socio-culturele context en streven naar:

 • een versterking van de sociale cohesie
 • het samenwerken tussen verenigingen, initiatieven en individuen
 • het creëren van betrokkenheid en de kans tot ontmoeting en dialoog tussen inwoners
 • het actief betrekken van gemeenschappen bij het project
 • actieve cultuurparticipatie van de bevolking en bewoners
 • inhoudelijke vernieuwing van het socio-culturele aanbod in de gemeente

De projecten worden beoordeeld op basis van de volgende criteria:

 • Promotieplan: digitale promotie, drukwerk en advertenties in gedrukte media
 • Gemeenschapsvormend karakter: samenwerkingen, betrokkenheid, ontmoeting, dialoog en actieve cultuurparticipatie
 • Acties in functie van specifieke doelgroepen: technische, publieksgerichte of inhoudelijke acties
 • Artistieke uitgaven: effectieve uitkoopsommen, verhoogd met kostprijs van technische of logistieke ondersteuning
 • Duurzaamheid: netheid en afvalbeleid, mobiliteit en gezondheid
 • Innovatief karakter: vernieuwende elementen, afgelopen 5 jaar niet plaatsgevonden of nieuw project

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Het bedrag van de subsidie (financiële ondersteuning) is afhankelijk van het aantal behaalde

subsidiepunten op basis van de in aanmerking komende criteria:

 • Vanaf 10 punten: max. 250 euro
 • 15 tot 20 punten: max. 500 euro
 • 21 tot 30 punten: max. 1000 euro
 • 31 tot 40 punten: max. 2000 euro
 • 41 tot 50 punten: max. 2500 euro

Wanneer het aantal aanvragen zorgt voor een overschrijding van het subsidiebedrag wordt er verhoudingsgewijs een subsidiebedrag toegekend.

Welke stappen zijn er?

Wanneer aanvragen?

Het aanvraagformulier dient uiterlijk tegen 1 maart te worden ingediend voor initiatieven tussen 1 april van het aanvraagjaar tot 31 maart van het volgende jaar.

Hoe aanvragen?

Je kan een subsidie aanvragen door het bestemde formulier in te dienen via het digitaal loket. Je kunt de link hier naartoe vinden onderaan deze pagina.

Heb je hulp nodig bij het indienen van de aanvraag? Neem gerust contact op met de dienst cultuur en dan kijken onze medewerkers op welke manier we jou het beste verder kunnen helpen.

Wat gebeurt er na de aanvraag?

 1. De dienst cultuur controleert je aanvraag eerst op ontvankelijkheid en kan eventueel extra informatie opvragen.
 2. Ontvankelijke dossiers worden daarna door het college van burgemeester en schepenen voorgelegd aan de gemeentelijke cultuurraad, die een gemotiveerd advies opstelt over het ingediende project, rekening houdende met de haalbaarheid ervan en de vooropgestelde criteria.
 3. Het college van burgemeester en schepenen behandelt het dossier na het advies van de cultuurraad en bezorgt de aanvrager een gemotiveerd antwoord.

Hoe wordt de subsidie uitbetaald?

De subsidie wordt uitbetaald in twee schijven:

 • 60% van het toegekende subsidiebedrag ontvang je na goedkeuring van de aanvraag
 • het saldo van 40% wordt uitbetaald na de controle en verantwoording

Hoe gebeurt de verantwoording?

Na de afloop van je project heb je uiterlijk 2 maand de tijd om een eindverslag, bestaande uit een  uitgebreid inhoudelijk verslag en financiële verantwoording van je project op te stellen met de nodige verantwoordingsstukken.

Naar top