Subsidie Doe mee-bonnen

Kom uit je kot en doe mee!

Basket, voetbal, een cinemaatje, een muziekoptreden, een museumbezoek, naar de Chiro, KLJ of KSA? Heeft u al gekozen?

Het gemeentebestuur en het Sociaal Huis willen dat iedereen kan meedoen aan cultuur-, sport- en jeugdactiviteiten. Kom uw bonnen afhalen in het Sociaal Huis en doe ook mee!

Wat ?

Doe mee-bonnen bieden aan zij die het wat moeilijker hebben de mogelijkheid om ook uit hun kot te komen, letterlijk dan! Vanaf 2 januari 2012 kan iedereen die aan de voorwaarden voldoet gratis 6 Doe mee-bonnen afhalen bij het Sociaal Huis. Elke bon is 5 euro waard. Met de bonnen kunt u uw lidgeld of activiteit betalen van een Ichtegemse vereniging.

Activiteiten buiten Ichtegem komen ook in aanmerking. Betaal eerst zelf en breng een bewijs van betaling binnen samen met de bon(nen). De activiteit moet minimum 5 euro kosten. Het lidgeld van een seniorenvereniging komt niet in aanmerking.

Voor wie?

Inwoners van Ichtegem die voldoen aan één van volgende voorwaarden:

  • alleenstaande met kinderen ten laste,
  • gezinnen in schuldbemiddeling of budgetbegeleiding,
  • personen met een handicap,
  • personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming bij het ziekenfonds. (Een 1-tje hebben bij het ziekenfonds).

Hoe aanvragen?

Kom naar het Sociaal Huis en bewijs dat je aan één van de voorwaarden voldoet.

Indien u of iemand van uw gezin de bonnen niet kan afhalen, dan kunt u deze door een derde met het bijgevoegd volmachtformulier laten afhalen.

Bent u lid van een vereniging buiten de gemeente of wilt u deelnemen aan een activiteit buiten de gemeente, breng dan ook een bewijs van betaling mee!

Aan de verenigingen en organisaties

Bij de aanvraag van uitbetaling moet de activiteit gestaafd worden met de brief/uitnodiging waarop de datum en de prijs vermeld staat.

U ontvangt de bon als organisator binnen de gemeente Ichtegem.

De Doe mee-bon kan binnen de gemeente Ichtegem gebruikt worden als betaalmiddel
voor vrijetijdsactiviteiten. De inrichters kunnen per kwartaal de ontvangen bonnen binnen
brengen bij het sociaal huis. De uitbetaling volgt binnen de drie maanden.

Er kunnen geen doe mee bonnen aanvaard worden die pas na de datum van de activiteit werden aangevraagd.

Iemand vraagt om te betalen met de bon buiten de gemeente Ichtegem.

De inrichters van activiteiten buiten de gemeente aanvaarden deze bon niet als
betaalmiddel. De gebruiker moet deze bon samen met een bewijs van betaling binnen
brengen bij het Sociaal Huis.

Downloads

Reglementen en subsidies

Naar top