Subsidie culturele activiteiten in handels- horecazaken en jeugdhuizen

Waar gaat het over?

De gemeente Ichtegem biedt financiële ondersteuning aan de organisatie van culturele activiteiten in handels-, horecazaken en jeugdhuizen om op kleine schaal een podium te geven aan artiesten op het grondgebied van Ichtegem.

Wat zijn de voorwaarden?

  • de culturele activiteit moet plaatsvinden in een handels- of horecazaak of een jeugdhuis op grondgebied van Ichtegem
  • de toegangsprijs van de culturele activiteit mag niet meer dan 5 euro bedragen
  • de culturele activiteit moet voor iedereen toegankelijk zijn en wordt op die manier ook bekendgemaakt aan een breed publiek
  • op alle communicatiekanalen wordt het logo van het lokaal bestuur Ichtegem en ‘met steun van het lokaal bestuur Ichtegem’ vermeld
  • de aanvrager dient de permanente uitbater van de handels-, horecazaak of jeugdhuis te zijn

Een organisator kan tweemaal per kalenderjaar beroep doen op de subsidie.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Het lokaal bestuur voorziet een tussenkomst van 50% in de uitkoopsom van artiesten die optreden in een handels-, horecazaak of jeugdhuis op het grondgebied van Ichtegem met een maximum van 200 euro per dag en per evenement.

Wanneer aanvragen?

De subsidieaanvraag moet ingediend zijn voorafgaand aan de doorgang van de activiteit.

Hoe aanvragen?

Je kan een subsidie aanvragen door het bestemde formulier in te dienen via het digitaal loket. Je kunt de link hier naartoe vinden onderaan deze pagina. Bij het aanvraagformulier dienen volgende documenten toegevoegd te worden:

  • de ondergetekende overeenkomst met de artiest
  • promofolder, uitnodiging, aankondiging of ander bewijs

Heb je hulp nodig bij het indienen van de aanvraag? Neem gerust contact op met de dienst cultuur en dan kijken onze medewerkers op welke manier we jou het beste verder kunnen helpen.

Wat gebeurt er na de aanvraag?

  1. De dienst cultuur controleert je aanvraag eerst op ontvankelijkheid en kan eventueel extra informatie opvragen.
  2. Het college van burgemeester en schepenen behandelt het dossier na het advies van de cultuurdienst en bezorgt de aanvrager een gemotiveerd antwoord.

Hoe gebeurt de verantwoording?

Na toekenning van de subsidie en na doorgang van de activiteit worden foto’s bezorgt van de activiteit als bewijs dat het feest heeft plaatsgevonden en dat er voldoende aanwezigen waren. Je dient dit in via het verantwoordingsformulier subsidie buurtfeesten.

Hoe wordt de subsidie uitbetaald?

De subsidie wordt uitbetaald na controle van de verantwoording.

Indien uit de controle zou blijken dat de activiteit niet is doorgegaan of er door de administratie onregelmatigheden worden vastgesteld dan kan geopteerd worden om niet uit te betalen.

De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren binnen de 3 maanden na het behandelen van de subsidieaanvraag door het college van burgemeester en schepenen op het rekeningnummer zoals vermeld op het aanvraagformulier.

Naar top