Subsidie clubcircuit

De gemeente voorziet in een tussenkomst van 50% in de uitkoopsom van artiesten die optreden in de gelagzaal van één van de horeca-aangelegenheden of jeugdhuizen in Ichtegem. De tussenkomst bedraagt maximaal 200 euro per dag en per evenement, ook al treden meerdere artiesten op dezelfde dag op dezelfde plaats op.

Een horeca-aangelegenheid kan ten hoogste twee maal per jaar aanspraak maken op deze subsidie. De aanvrager dient de permanente uitbater van het etablissement te zijn. Het optreden moet voor iedereen toegankelijk zijn.

Voor jeugdhuizen wordt toegestaan dat een toegangsprijs wordt gevraagd, voor optredens georganiseerd door andere horeca-aangelegenheden niet. Het optreden moet het centrale gebeuren van de avond zijn en als autonoom worden beschouwd.

De aanvraag gebeurt ten laatste zes weken voor de datum van het optreden schriftelijk bij de dienst cultuur. Bij de aanvraag wordt een korte beschrijving van het optreden (genre, groep,...) gevoegd, alsmede een kopie van het door beide partijen ondertekende contract.

Uiterlijk binnen de maand na doorgang van het optreden wordt door de uitbater van de horeca-aangelegenheid middels het geijkte formulier een ‘Verklaring op eer’ aan de dienst cultuur overgemaakt, waarin de ondergetekende bevestigt dat het optreden heeft plaatsgevonden tegen de contractueel afgesproken voorwaarden.

Download hier het reglement, het aanvraagformulier en de 'Verklaring op eer'.